Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Mesiac poľovníctva - výzva pre občanov ohľadom prírody

 

Ako by sme sa mali správať v prírode a prečo?

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy