Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Materská škola Ladce

 

Materská škola je pre život každého človeka nenahraditeľná, potrebná a dôležitá práve na začiatku jeho života, kedy sa dieťa formuje ako osobnosť.

 

Zriaďovateľom Materskej školy v Ladcoch je Obecný úrad Ladce.

 

Materská škola v Ladcoch má v prevádzke 5 tried. Deti sú v triedach zaradené podľa veku a na jednej triede je vytvorená heterogénna trieda od 4 do 6 rokov.

 

Každé poschodie v MŠ má samostatnú herňu, miestnosť pre oddych, šatňu, umyváreň a samostatné WC. Šatne sú vybavené lavičkami a skrinkou pre každé dieťa. MŠ je postavená ako dvojpodlažná budova, má 3 bloky. V bloku „B“ (bývalé jasle) sa na poschodí nachádza materské centrum Mimčo. Prízemie bloku „B“ je v súčasnosti nepoužívané. V budúcnosti sa plánuje v týchto priestoroch zriadenie športovej miestnosti pre deti.

 

Veľkému záujmu detí a podpore rodičov sa tešia aj krúžky v rámci MŠ - napr. tanečný, výtvarný, cukrársky a obľúbená je aj výučba anglického jazyka. Počas celého roka v MŠ čakajú na deti zaujímavé edukačné a hrové aktivity.

 

 

Kontakty:

O aktivitách v škôlke pravidelne informujeme aj na webovej stránke www.ladce.sk ale aj v uzavretej skupine na Facebooku MŠ Ladce, ktorá slúži najmä pre rodičov detí navštevujúcich našu MŠ. Webstránka materskej školy je www.ms.ladce.sk.

 

Materská škola Ladce
Hviezdoslavova 2
018 63 Ladce

 

riaditeľka: Alena Hudáková, 0948 353 312, msladce01863@gmail.com

 

Prevádzka MŠ: Pondelok - Piatok: 06:00 - 16:00 hod.

Konzultačné hodiny riaditeľka MŠ: Pondelok - Piatok: 10:00 - 12:00 hod.