Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Kompostovanie v obci

 

Dôvodov, prečo začať kompostovať, je hneď niekoľko. Snáď najvýraznejším je zníženie množstva zmesového (komunálneho odpadu), v ktorom sa biologický odpad rozkladá oveľa pomalšie, ako keď je vytriedený zvlášť, čiže keď je kompostovaný. Kvalitný kompost obohatí vašu pôdu, kompostovanie odľahčí vašu popolnicu a vy môžete prispieť k celkovému zníženiu nákladov za odpad v prípade, že sa do kompostovania pustíme naozaj všetci a poctivo.

 

 

Spôsoby kompostovania v našej obci:

 

Kompostovanie v záhrade

Kompostovanie na záhrade patrí medzi najjednoduchšie spôsoby recyklácie biologických odpadov, ktoré vznikajú v záhradách a v domácnostiach. Stačí biologické odpady vytriediť (respektíve ich nezmiešať s inými druhmi odpadu), vybrať si vhodný kompostér, čo najlepšie miesto preň, dodržať základné pravidlá kompostovania a je to. Kompostér je možné mať plastový, betónový, z pletiva alebo dokonca zo starých tehál.

 

 

Obec momentálne pracuje na projekte "Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce", ktorého cieľom je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v našej obci. Pre domácnosti by spočíval prínos projektu v nákupe 730 kusov kompostérov o objeme 1050 litrov. Všetky nové informácie k tomuto projektu včas zverejníme aj na tejto stránke.

 

 

Kompostovanie - postup a pravidlá

 

 

 

 

 

Kompostovanie v byte či na sídlisku - komunitné kompostovanie

Aj keď žijete v bytových domoch, môžete svoje vlastné biologické odpady triediť a kompostovať. Využiť môžete napríklad vermiokompostér (nádoba na kompostovanie, kde kompost rozkladajú dážďovky). Základné informácie o vermiokompostovaní nájdete aj tu. V Ladcoch je už však dostupné aj Komunitné kompostovanie občanov, ktoré zabezpečila obec vďaka projektu z TSK. Pri bytovkách v Ladcoch môžu ich obyvatelia využiť dva kompostéry, pričom všetky rady a informácie nájdu priamo na nádobách na kompostovanie.

 

pravidlá komunitného kompostovania

 

 

Využitie kompostu

O kompost sa treba starať počas celej doby jeho vzniku (napríklad kontrolovať jeho vlhkosť, alebo ho aspoň 2x do roka prekopať, prevzdušniť). Pred použitím môžete kompost preosiať, nerozložené časti môžete vrátiť späť. Kompost môžete použiť v zeleninovej a v okrasnej záhrade, na trávnik, k stromom a krom, ale aj do kvetináčov, ktoré máte na balkóne. Využitie kompostu teda nájdu ako obyvatelia rodinných domov, tak aj obyvatelia bytových domov.

 

 

Základné rady a postup pri kompostovaní

 

Informácie o kompostovaní sme čerpali zo stránky www.kompost.sk.