Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Spoločný kalendár plánovaných kultúrno-športových, školských a farských aktivít v Ladcoch na rok 2018

 

Podujatia a akcie pribúdajú aj počas roka a preto aktuálne pozvánky na kultúrne, spoločenské či športové udalosti na daný mesiac nájdete na tomto odkaze.

 

Február

08. 02. 2018, štvrtok

Fašiangy v materskej škole. Program detí a rodičov žiakov MŠ.

Začiatok o 15.00 hod.

10. 02. 2018, sobota

Fašiangy, zabíjačkové špeciality.

Začiatok o 12.30 hod.

Marec

28. 03. 2018, streda

Deň učiteľov. Stretnutie učiteľov s vedením obce.

Začiatok o 15.00 hod.

Apríl

08. 04. 2018, nedeľa

Hody v Ladcoch. Svätá omša o 10.30 hod.

21. 04. 2018, sobota

Pálenie Ďura na skalke. Tradičná vatra v Horných Ladcoch.

Začiatok o 19.00 hod.

30. 04. 2018, pondelok

Pietna spomienka pri príležitosti ukončenia II. sv. vojny a oslobodenia Ladiec.

Začiatok o 19.00 hod.

Máj

05. 05. 2018, sobota

Ladecký kotlík 2018. VI. ročník súťaže vo varení gulášu.

Začiatok o 11.00 hod.

13. 05. 2018, nedeľa

Deň Matiek. Program detí a hudobného hosťa pre mamičky a babičky.

PODUJATIE Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZRUŠENÉ.

19. 05. 2018, sobota

Svätá omša na hore Butkov.

Začiatok o 13.00 hod.

25. 05. 2018, piatok

Uvítanie novonarodených detí do života v obci Ladce.

Začiatok o 16.00 hod.

27. 05. 2018, nedeľa

Prvé sväté prijímanie v Ladcoch.

Začiatok o 10.30 hod.

Jún

10. 06. 2018, nedeľa

Deň detí a rodiny. Súťaže a hry pre deti a rodičov.

Začiatok o 15.00 hod.

22. 06. 2018, piatok

Vedomostná akadémia ZŠ. Program pre žiakov a rodičov detí.

Začiatok o 15.00 hod.

23. 06. a 24. 06. 2018, sobota a nedeľa

Dni mesta Kelč (partnerské mesto v rámci cezhraničnej spolupráce).

Júl

21. 07. 2018, sobota

Dni obce Ladce 2018

22. 07. 2018, nedeľa

Dni obce Ladce 2018.

August

29. 08. 2018, streda

Pietna spomienka pri príležitosti SNP.

Začiatok o 19.00 hod.

September

15. 09. 2018, sobota

Národná púť na horu Butkov.

Začiatok o 13.00 hod.

09. 09. 2018, nedeľa

Hody a svätá omša v Tunežiciach.

Začiatok o 10.30 hod.

16. 09. 2018, nedeľa

Hody v Horných Ladcoch a svätá omša na Skalke.

Začiatok o 10.30 hod.

Október

26. 10. 2018, piatok

Uvítanie novonarodených detí do života v obci Ladce.

Začiatok o 16:00 hod.

November

10. 11. 2018, sobota

Komunálne voľby

17. 11. 2018, sobota

Fraský Katarínsky ples.

Začiatok o 19:00 hod.

December

01. 12. 2018, sobota

Rozsvietenie vianočného stromčeka v MŠ.

Začiatok o 16.00 hod.

02. 12. 2018, nedeľa

Adventný koncert v DK Ladce.

Začiatok o 17.00 hod.

06. 12. 2018, štvrtok

Mikuláš v kostole.

Začiatok o 17.00 hod.

14. 12. 2018, piatok

Stretnutie pri jedličke. Program žiakov ZŠ pre rodičov v DK.

Začiatok o 16.00 hod.

31. 12. 2018, pondelok

Privítanie Nového roka 2019. 00.30 ohňostroj pred DK v Ladcoch.

Začiatok o 22.00 hod.

 

 

Bližšie informácie k jednotlivým akciám budú aktualizované na webových stránkach www.ladce.sk, www.ladce.fara.sk, www.zsladce.edupage.org.

Informácie a prípadné doplnenie je k dispozícii na tel. čísle 0905 197 201.