Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Kalendár plánovaných aktivít v Ladcoch na rok 2020

 

Na tejto stránke pravidelne aktualizujeme zoznam podujatí v obci Ladce. Nie sú tu len kultúrne, ale i športové, hudobné, duchovné a školské aktivity, ktorých súčasťou sa môžete stať. Pozvánky sú zverejňované pod názvom udalosti (ak sú dostupné). V prípade, že organizujete v Ladcoch podujatie vy, neváhajte nám o tom podať informáciu, radi zverejníme aj vašu pozvánku!

 

 

 

Január

25. 01. 2020, sobota

Rodičovský ples v DK Ladce

Pozvánka tu

Február

08. 02. 2020, sobota

Zabíjačkové špeciality 2020

Pozvánka tu

16. 02. 2020, nedeľa

Kúzelný Karneval v DK Ladce. Interaktívna magická show kúzelníka Wolfa.
Pochod masiek, súťaže pre deti a mini disco.

Pozvánka tu

29. 02. 2020, sobota

Voľby do NR SR

Marec

6. 3. 2020, piatok

Jarná burza MC MIMČO

Pozvánka tu

22. 03. 2020, nedeľa

Divadelná hra Prekvapenie, DS Hugo

Pozvánka tu

29. 03. 2020, nedeľa

Valné zhromaždenie Urbárskeho spoločenstva a lesného družstva

Apríl

19. 04. 2020, nedeľa

Hodová nedeľa vo farnosti

22. 04. 2020, streda

Svetový deň zeme - úprava okolia MŠ Ladce

25. 04. 2020, sobota

Pálenie Ďura na Skalke v Horných Ladcoch

30. 04. 2020, štvrtok

Stavanie mája v MŠ Ladce

30. 04. 2020, štvrtok

Pietna spomienka pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny

Máj

01. 05. 2020, piatok

Ladecký kotlík 2020. 8. ročník súťaže vo varení gulášu

15. 05. 2020, piatok

Výstava prác detí MŠ na tému nakresli svoju rodinu

23. 05. 2020, sobota

Celoslovenská púť - Deň svätého Jána Pavla II., požehnanie zvonice, zvonu a
kaplniek s relikviami svätých

30. 05. 2019, sobota

Festival priateľov muziky

Jún

07. 06. 2020, nedeľa

Prvé sväté prijímanie v Ladcoch

27. 06. a 28. 06. 2020, sobota a nedeľa

Dni mesta Kelč (partnerské mesto v rámci cezhraničnej spolupráce)

Júl

25. 07. 2020, sobota

Dni Obce Ladce 2020, hlavný hosť ABBA Slovakia

26. 07. 2020, nedeľa

Svätá omša za obec

August

22. 08. 2020, sobota

Celoslovenská púť k panne Márii Kráľovnej všetkých svätých a k Matke
Milosrdenstva s požehnaním súsošia sv. Rodiny a Brány rodiny so sv. Michalom archanjelom.

28. 08. 2020, piatok

Pietna spomienka pri príležitosti SNP

September

05. 09. 2020, sobota

Ladecká Notečka. 2. ročník stretnutia heligónkarov

13. 09. 2020, nedeľa

Hody Tunežice

14. 09. 2020, pondelok

Ladecká kvapka krvi - jesenné darovanie

8:00 - 10:00 hod. v KD Ladce

20. 09. 2020, nedeľa

Hody Horné Ladce

26. 09. 2020, sobota

Oldies párty v KD Ladce, organizuje kultúrna komisia v spolupráci s HS Fonetik

Október

25. 10. 2020, piatok

Uvítanie detí do života v Ladcoch

December

05. 12. 2020, sobota

Mikuláš v Ladcoch

11. 12. 2020, piatok

Vianočná akadémia ZŠ spojená s Vianočnou burzou v DK

31. 12. 2020, štrtok

Silvester v Ladcoch

 

 

 

V roku 2020 budú organizované aj podujatia, ktoré zatiaľ nemajú určený termín (Stavbársky deň, Ladecký beh detí, Beh na vrch Butkov, Rozsvecovanie stromčeka v MŠ, Adventný
koncert, Starostovská kapustnica a pod.). Termíny aj podujatia budeme dopĺňať postupne. Kontaktná osoba pre podujatia v obci: Dominik Koštialik, 0905 197 201.