Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Informácie pre občanov ohľadom úradov a inštitúcií