Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Informácie pre občanov ohľadom úradov a inštitúcií