Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Informácie pre občanov ohľadom úradov a inštitúcií