Peniaze nevykúpia ani najmenší hriech, ale veľký hriech kúpiš aj za malý peniaz.

Informácia ku konaniu kultúrnych a spoločenských udalostí v obci Ladce

 

Z dôvodu narastajúceho počtu nakazených vírusom Covid-19 vo svete aj na Slovensku sa sprísnili pravidlá aj opatrenia pre konanie hromadných podujatí. Medzi takéto podujatia patria nielen spoločenské akcie, ale aj akcie kultúrne či športové. Opatrenia sa neustále menia podľa aktuálnej situácie na Slovensku.

 

 

Žiaľ, aj naše plánované akcie ako sú napríklad Ladecký kotlík alebo Dni obce Ladce, ktoré sme pravidelne organizovali, nie sme aktuálne schopní usporiadať tak, aby sme na 100 % dodržali všetky predpísané opatrenia. Dodávam, že v prípade nedodržania opatrení hrozí našej obci pokuta do výšky 20 000 €.

 

 

Aj preto sme sa rozhodli, že podujatia ako Ladecký kotlík a Ladecká notečka nebudeme tento rok organizovať.

 

 

Vzhľadom na situáciu súvisiacu s opätovným šírením Corona vírusu sme museli pristúpiť aj k úprave programu a priestoru pre organizovanie podujatia Dni obce Ladce. Uzavretý priestor v DK nám umožní mať prehľad o počte návštevníkov ako aj možnosť dodržať povinné rozostupy medzi návštevníkmi. Nebudú to naše štandartné Dni obce Ladce na ktoré sme boli zvyknutí, ale veríme, že milovníci ľudovej hudby a folklóru si prídu počas podujatia na svoje.

 

 

V plánovanom termíne podujatia Dni obce Ladce (25. 7. 2020) bude v DK Ladce sprístupnená výstava fotografií Martina Habánka so sprievodným programom. Len takto sme schopní dodržať aj ustrážiť počet návštevníkov, a taktiež garantovať dodržiavanie pravidiel. Výstavu organizuje obec Ladce v spolupráci s p. Habánkom. Akcia bude podporená finančným príspevkom z TSK. Obec Ladce poskytuje priestory a kultúrna komisia zabezpečuje dodržiavanie predpísaných opatrení. Hostia budú organizovaní na vstupe aj výstupe, bude sa dodržiavať počet predpísaných ľudí na m2. Všetkých návštevníkov prosíme o dodržiavanie usmernení od organizátorov – je to najmä kvôli vašej bezpečnosti. Počas výstavy si môžete pozrieť aj vystúpenia folklórnych skupín.

 

 

Cigánsky bál, ktorý sa v KD Ladce koná 18. 7. 2020 je akciou súkromného organizátora, ktorý si za organizovanie podujatia nesie zodpovednosť sám. V prípade, že sa niečo v rámci situácie v organizovaní podujatí zásadne zmení, budeme vás informovať. Zatiaľ nám ostáva len poďakovať vám za pochopenie a tešiť sa na budúci rok, v ktorom, veríme, budeme tieto akcie organizovať naplno.

 

 

Dominik Koštialik, kultúrna komisia obce Ladce