O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Dokument - Záverečné stanovisko - Lom Tunežice

 

Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti Lom Tunežice - zvýšenie ťažby za predpokladu dodržania právnych predpisov a podmienok v nižšie uvedenom dokumente.

 

Odporúčame našim občanom prečítať si zverejnený dokument, nakoľko sa ich týka a obsahuje dôležité informácie o zmenách, ktoré sa budú diať v našom okolí.

 

 

  • Dokument "Záverečné stanovisko - Lom Tunežice" si pozriete kliknutím na jeho názov
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 08. 04. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 22. 04. 2019
  • Verejnosť má právo podať rozklad proti záverečnému stanovisku v lehote do 15 dní od dňa doručenia oznámenia