Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Dokument - Územný plán obce Beluša - zmeny a doplnky č. 2