Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Dokument - Územný plán obce Beluša - zmeny a doplnky č. 2