Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Celoplošné testovanie COVID 19 v obci Ladce 2020 (2. testovanie)

 

Celoplošné testovanie COVID 19 druhé kolo sa v obci Ladce uskutočnilo v Kultúrnom dome v Ladcoch pre všetky odberné miesta. Odbery sa konali v sobotu 7. 11. 2020 a v nedeľu 8. 11. 2020 od 8:00 hod. do 20:00 hod. s prestávkami od 12:00 hod. do 12:45 hod. a od 17:00 hod. do 17:30 hod. Občania mohli na testovanie prichádzať do jednotlivých odberných miest, tak isto ako pri prvom kole testovania. Účasť na druhom kole celoplošného testovania v obci Ladce bola 1 710 testovaných, z toho 17 pozitívnych, čo je 0,99 %. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave, organizovaní aj realizácii testovania. Všetkým občanom prajeme veľa zdravia.