Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Aktuálne foto a video