Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Aktuálne foto a video