Dobre je, keď sa spojí staré dobré s novým dobrým.

Zrušenie trvalého pobytu

 

  • Ohlasovňa pobytu v Ladcoch na návrh vlastníkov nehnuteľností zrušila dňom 03. máj 2017 trvalý pobyt občanovi: Anna KVASNICOVÁ. Miestom jej nového trvalého pobytu je obec Ladce.