Ak búrame dom, nezabudnime vyjsť z neho von.

Zrušenie trvalého pobytu

 

Ohlasovňa pobytu v Ladcoch na návrh vlastníkov nehnuteľností zrušila dňom 03. máj 2017 trvalý pobyt občanovi: Anna KVASNICOVÁ. Miestom jej nového trvalého pobytu je obec Ladce.