Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Zrušenie trvalého pobytu

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: