Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Zrušenie trvalého pobytu

Obec Ladce na návrh vlastníka nehnuteľnosti zrušila dňom 29. marec 2017 trvalý pobyt:

  • Marián Kochan
  • Milan Makoš
  • Peter Makoš
  • Vladimíra Makošová
  • Katarína Makošová
  • Svetlana Makošová
  • Milan Makoš

Miestom ich nového trvalého pobytu je obec Ladce.

Súbory na stiahnutie