Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Zrušenie trvalého pobytu

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: