O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Zrušenie trvalého pobytu

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: