Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Zrušenie trvalého pobytu

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: