Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Zrušenie trvalého pobytu

 

Ohlasovňa pobytu v Ladcoch na návrh vlastníkov nehnuteľností zrušila dňom 03. máj 2017 trvalý pobyt občanovi: Anna KVASNICOVÁ. Miestom jej nového trvalého pobytu je obec Ladce.