Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Zrušenie trvalého pobytu

Obec Ladce na návrh vlastníka nehnuteľnosti zrušila dňom 04. apríl 2017 trvalý pobyt:

Monika Dašková

Natália Trubačíková

Veronika Trubačíková

Miestom ich nového trvalého pobytu je obec Ladce.