Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017

V priebehu februára až apríla 2017 sa uskutoční zisťovanie údajov o súčasnej ekonomickej situácií domácnosti na Slovensku a v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru atď. 

V tomto období vybrané domácnosti v Ladcoch navštívi zamestanec štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR.

Poskytnuté údaje budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. 

Súbory na stiahnutie