Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky

 

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, ktorí už boli oboznámení listom, že si môžu prísť na obecný úrad vypísať Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky, kde im ho pracovníčka na obecnom úrade potvrdí.