Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, ktorí už boli oboznámení listom, že si môžu prísť na obecný úrad vypísať Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky, kde im ho pracovníčka na obecnom úrade potvrdí.