Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Zápisnice a uznesenia

 

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2017

19. januára 2017 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

9. februára 2017 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

16. marca 2017 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

18. mája 2017 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

15. júna 2017 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

13. júla 2017 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

23. augusta 2017 pozvánka + zápisnica + uznesenie

14. septembra 2017 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

26. október 2017 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

16. november 2017 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

14. december 2017 pozvánka + zápisnica + uznesenie

 

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2016

11. januára. 2016 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

11. februára 2016 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

10. marca 2016 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

14. apríla 2016 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

18. mája 2016 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

14. júna 2016 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

14. júla 2016 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

22. septembra 2016 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

3. novembra 2016 (mimoriadne) - pozvánka + zápisnica + uznesenie

10. novembra 2016 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

16. decembra 2016 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

30. decembra 2016 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

 

Zápisnice a uznesenia z obecných zastupiteľstiev za rok 2015

15. januára 2015 - pozvánka + zápisnica + uznesenie
12. februára 2015 - pozvánka + zápisnica + uznesenie
12. marca 2015 - pozvánka + zápisnica + uznesenie
16. apríla 2015 - pozvánka + zápisnica + uznesenie
21. mája.2015 - pozvánka + zápisnica + uznesenie
18. júna 2015 - pozvánka + zápisnica + uznesenie
13. augusta 2015 - pozvánka + zápisnica + uznesenie
10. septembra 2015 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

15. októbra 2015 - pozvánka + zápisnica + uznesenie

12. novembra 2015 - pozvánka + zápisnica + uznesenie 

10. decembra 2015 - pozvánka + zápisnica + uznesenie