Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 12. 2017 je zverejnená na webe.

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia nájdete aj tu.