Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 18. 05. 2017.

 

 

Všetky zápisnice nájdete tu.