Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Zápis do prvého ročníka ZŠ Ladce

 

Riaditeľka Základnej školy v Ladcoch oznamuje, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční dňa 11. 04. 2018, v stredu v čase od 14:30 do 18:00 hod. v budove ZŠ v Ladcoch v pavilóne B. Na zápis treba priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, vyplnený zápisný lístok a poplatok 20 €, ktorý je určený na zakúpenie niektorých pomôcok pre žiakov. Zápisný lístok a ďalšie potrebné dokumenty k zápisu sú k dispozícií v MŠ a na webovej stránke školy. V prípade, že rodičia dieťaťa žiadajú o odklad školskej dochádzky, prinesú si so sebou žiadosť o odklade a potvrdenie z CPPPaP.

 

Mgr. Bronislava Majtánová
Riaditeľka školy