Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Zametanie ulíc

Žiadame všetkých vlastníkov motorových vozidiel, aby v dňoch 6. 3. do 10. 3.2017 v čase od 8:00 do 18:00 hod neparkovali motorové vozidlá na vozovke kvôli zametaniu ulíc.