Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

X. Rodičovský ples 2016