O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

X. Rodičovský ples