Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

 

Výzva: "Stavebné práce - realizácia oplotenia Materskej školy"

 

Zverejnené dňa: 18. 07. 2017

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 26. 07. 2017, do 17:00 hod.