To čo dokážeš urobiť pre seba, dokáž urobiť aj pre iných.

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

 

Výzva: "Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce"

 

Zverejnené dňa: 10. 05. 2017

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 31. 05. 2017, 17:00 hod.