Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

V súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne výzvy