Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

 

Výzva: "Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce"

 

Zverejnené dňa: 10. 05. 2017

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 31. 05. 2017, 17:00 hod.