Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Výzva: "Kamerový systém proti kriminalite v obci Ladce"

Zverejnené: 24. 03. 2017

Uplynutie lehoty na predkladanie ceny: dňa 10. 04. 2017 o 15:00 hod.