Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Výzva - výstavba chodníka Hviezdoslavova ulica - Tunežice

 

Obec Ladce prosí občanov o zhovievavosť a trpezlivosť pri výstavbe chodníka na Hviezdoslavovej ulici.

Harmonogram prác na chodníku nájdete v prílohe.