Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Výstavba multifunkčného ihriska v Ladcoch 2016