Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Výstavba a otvorenie tribúny 2004