Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Výstavba a otvorenie tribúny 2004