Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Výstava figúrok 2005