Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Vyplácanie náhrady za užívanie pozemkov - Poľovnícka organizácia PANCIER

 

Poľovnícka organizácia PANCIER Mojtín, Košecké Podhradie oznamuje, že bude vyplácať vlastníkom pozemkov do výmery 20 ha náhradu za užívanie pozemkov pre výkon práva poľovníctva na roky 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023 vo schválenej sume 1 Eur/ha/rok.

Náhrada bude vyplácaná v hotovosti na základe predložených dokladov totožnosti (občiansky preukaz) a dokladov potvrdzujúcich vlastníctvo pozemkov. 

 

Vyplácanie sa uskutoční:

  • 18. 11. 2018 od 10,00 do 18,00 hod. vo Veľkom Košeckom Podhradí v budove poľovníckeho domu (pri pošte)
  • 24. 11. 2018 od 10,00 do 18,00 hod. na Mojtíne v bývalých šatniach na futbalovom ihrisku. 

 

Viac info v priloženej verejnej vyhláške.