Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Výýkup papiera výmenou za hygienické výrobky

Štvrtok 16. 3. 2017​ o: 

15,00 - 15,10 hod. - Ladce Tunežice, pri cintoríne

15,15 - 15,35 hod. - Ladce, križovatka oproti krčme, pri trafike

15,40 - 15,50 hod. - Horné Ladce 

 

Podmienky: 

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly