Špinavý nie je vždy zlo, čistý nie je vždy dobro.

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Ladce

 

Obec Ladce vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka ZŠ Ladce s nástupom od 01. 07. 2018.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní zasielajte v zalepenej obálke označenou: "Výberové konanie - ZŠ Ladce - neotvárať" na adresu obce Ladce, prípadne doneste obálku osobne do podateľne OcÚ Ladce.

 

Termín: do 08. 03. 2018 do 16.00 hod.

 

Podmienky v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie