Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Vstup do EÚ 2004