Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

 

Na tomto mieste nájdete všetky dôležité informácie o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2017. Jednotlivé podstránky budú tiež venované voľbám a ich výsledkom.

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. júna 2017 

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávnych krajov a

u r č u j e m

 

  1. deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017,
  2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 11. augusta 2017,
  3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra 2017,
  4. lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017,
  5. lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.

 

Andrej Danko v. r.

 

 

Ďalšie informácie a vzory tlačív v slovenskom jazyku a v jazyku národnostných menšín nájdete na tomto linku.