Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Verejná vyhláška

Zverejnené: 07. 2. 2017

Ústne pojednávanie: 30. 3. 2017