Ak predĺžiš psovi reťaz - nedal si mu slobodu.

Verejná vyhláška

Zverejnené: 07. 2. 2017

Ústne pojednávanie: 30. 3. 2017