Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Oznámenie o zmene užívana stavby

Zverejnené: 19. 12. 2016

Podať námietky možno do: 30. 12. 2016