Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Oznámenie o zmene užívana stavby

Zverejnené: 19. 12. 2016

Podať námietky možno do: 30. 12. 2016