O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie

 

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava Ladce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie."

 

Stavba rieši:

  • Kanalizčanú sieť Ladce IBV - odkanalizovanie novej výstavby IVB a kaštieľa,
  • kanalizačné prípojky,
  • čerpaciu stanicu IBV.