Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - chodník Tunežice

 

Stavebné povolenie na stavbu: Rekonštrukcia chodníka pri ceste I/61 Ladce - Tunežice.

  • Pozrieť dokument Rekonštrukcia chodníka
  • Vydané dňa: 08. 09. 2017
  • Zverejnené dňa: 12. 09. 2017
  • Zvesené dňa: 27. 09. 2017
  • Možnosť podať námietky je do 15 dní od zverejnenia