Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Verejná vyhláška - stavebné konanie - vodovod a kanalizácia IBV - Ladce

 

Oznámenie o začatí stavebného konania v obci Ladce na vodnej stavbe "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava, Ladce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie".

 

  • Pozrieť dokument Ladce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
  • Vydané dňa: 12. 03. 2018
  • Zverejnené dňa: 13. 03. 2018
  • Zvesené dňa: 28. 03. 2018
  • Možnosť podať námietky je do dňa 20. 04. 2018, kedy je stanovené ústne pojednávanie na 10:00 hod. na Obecnom úrade v Ladcoch