Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Verejná vyhláška - stavebné konanie - kanalizácia