Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení stavebného povolenia vodná stavba

 

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci vydania stavebného povolenia pre vodnú stavbu "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava, Ladce, rozšírenie vodovodu a kanalizácie" na dobu tri mesiace kvôli doplneniu potrebných dokladov do podkladov.