Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Verejná vyhláška - povolenie - vodná stavba

 

Povolenie na skúšobnú prevádzku vodnej stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava" - 1. etapa.

 

Dočasné užívanie vodnej stavby sa predlžuje na skúšobnú prevádzku do doby 31. 12. 2020.