Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Verejná vyhláška - o povolení zmeny v užívaní stavby

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby "Záhradná chatka" na "Rodinný dom" pre: Peter Koštialik a Mária Koštialiková.