O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Verejná vyhláška - kolaudačné konanie - vodná stavba

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a ústneho pojednávania vo veci "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava", navrhovateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.