Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu rodinného domu "STILO 4iC zmena2" 

Zverejnené: 05. 04. 2017

Možno podať námietky do: 28. 04. 2017 o 10.00 hod.

Súbory na stiahnutie