Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené: 3. 3. 2017

Možno pripomienkovať do: 10. 3. 2017

Súbory na stiahnutie