Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Obecné zastupiteľstvo

Vedenie obce

Ing. Jaroslav Koyš

starosa obce

 

 

Dominik Koštialik

zástupca starostu

 


 

Ing. Monika Števanková  

poslankyňa

 

 

Beata Kolenová

poslankyňa

 

 

Vladimír Chovanec

poslanec

 

Ing. Peter Bračík

poslanec

 

 

František Meliš

poslanec

 

 

Bohumiel Turza

poslanec

 

Bc. Ján Abrahamovský

poslanec

 

 

Gabriela Melicherová

poslankyňa

 

 

 

 

Komisie obecného zastupiteľstva


Sociálno-bytová a zdravotná komisia
Predseda: Ing. Monika Števanková
Členovia: Mgr. Dominika Ľachká, Mgr. Zuzana Kuniaková, Ing. Ivana Mrvová

Komisia pre kultúru a šport
Predseda: Dominik Koštialik
Členovia: Alena Hudáková, Michal Fusko, Martin Rolín

Finančná a likvidačná komisia
Predseda: Gabriela Melicherová
Členovia: Ing. Alena Černotová, Beata Kolenová, RNDr. Peter Janešík

Komisia ochrany verejného poriadku
Predseda: Ing. Peter Bračík
Členovia: Vladimír Chovanec, Ing. Marián Faturík

Osobitná komisia pre časť Tunežice
Predseda: Ján Abrahámovský
Členovia: Bohumír Zajac, Vladimír Češko, Dana Miháliková

Osobitná komisia pre časť Horné Ladce
Predseda: František Meliš
Členovia: Marián Markuš, Bohumil Turza, Štefan Kuman

 

Komisia pre životné prostredie
Predseda: Ing. Monika Števanková
Členovia: Ľubica Šedíková, Alena Suchárová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce
Predseda: Bc. Beata Kolenová
Členovia: Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika Števanková

 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Predseda: RNDr. Iveta Liptáková

Členovia: Irena Gajdošíková, Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Mgr. Silvia Gajdošíková, Dominik Koštialik

 


Hlavný kontrolór obce

Ing. Monika Prekopová