Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Územný plán Horovce - možnosť nahliadnuť do dokumentu

 

Hodnotenie strategického dokumentu Územný plán obce Horovce, návrh je možné dostať k nahliadnutiu, resp. sa o ňom bližšie informovať. Urobiť tak môžete u p. Šeligovej na Obecnom úrade v Ladcoch v úradných hodinách.

 

  • Pozrieť dokument Územný plán obce Horovce, návrh
  • Vydané dňa: 26. 10. 2017
  • Zverejnené dňa: 06. 11. 2017
  • Zvesené dňa: 28. 11. 2017
  • Možnosť podať námietky je do 21 dní od zverejnenia