Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Uvítanie detí do života

27. mája 2016 o 16,30 sa uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Deviatim deťom narodeným od septembra 2015 do apríla 2016 a ich rodičom sa prihovorili a odovzdali milý darček členovia ZPOZ a zástupca starostu obce a o kultúrny program sa postarali deti z materskej školy a pán Fusko s deťmi.

Detičkám prajeme krásny a spokojný život.