Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Uvítanie deti do života 2006