Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Uvítanie detí 2002