Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Upozornenie - zvýšené riziko požiarov

 

OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 04. 05. 2018 od 12:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava. 

 

 

V tomto období je zakázané najmä:

  • fajčiť, alebo odhadzovať horiace či tlejúce predmety, či používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu či biologický odpad,
  • zakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

V ráci opatrení odporúčame prečítať si aj dokument v prílohe! Týka sa všetkých občanov.

 

Súbory na stiahnutie