Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Upozornenie - zvýšené riziko požiarov ODVOLANÉ

 

OR HaZZ v Trenčíne vyhlásilo dňom 4. 5. 2018 od 12:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.

 

Dňom 16. 5. 2018 od 8.00 hod. je na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov ODVOLANÝ.

 

Súbory na stiahnutie