Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Upovedomenie vlastníkov o vstupe na pozemky

 

21.jún

  • Považská cementáreň, a.s. Ladce upozorňuje občanov na zákaz vstupu do oblasti lomu Butkov vo štvrtok  22. júna 2017 v čase od 6:00 hod. do 15:00 hod.  pre vykonávanie trhacích prác veľkého rozsahu.

SSE-D, a. s. upovedomuje vlastníkov pozemkov, že vzhľadom na pripravovanú stavbu - rekonštrukciu NN siete, bude potrebné vymeniť existujúce elektrické zaiadenia, ktoré zasahujú aj do parciel a bude teda potrebné vstúpiť na uvedené pozemky. 

Mapa prác, čísla parciel a viac informácií sú uvedené v prílohe.